Home » Nieuws » Frisse Energie » Kamerbrief over de afbouw van de salderingsregeling phone 026 - 361 48 82

Kamerbrief over de afbouw van de salderingsregeling

Op 30 maart jl informeerde Minister Wiebes de Tweede Kamer over de definitieve afbouw van de salderingsregeling. De salderingsregeling wordt vanaf 1 januari 2023 tot 2031 geleidelijk afgebouwd. In 2031 stopt de regeling helemaal.

Lees hier de Kamerbrief over de afbouw van de salderingsregeling.

(Link werkt na openen nieuwsbericht)