Home » Veelgestelde vragen » FAQ Zonnepanelen phone 026 - 361 48 82
Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

Zonnepanelen gaan heel lang mee. SunPower geeft een productgarantie van 25 jaar. Solarwatt geeft zelfs 30 jaar productgarantie  op hun glas-glas zonnepanelen. Na deze termijn leveren de panelen nog ten minste 80% van de energie op ten opzichte van de dag van aanschaf. Ook na het verstrijken van de garantieperiode kunnen zonnepanelen nog jaren mee gaan.

Is mijn huis geschikt voor zonnepanelen?

Veel huizen zijn geschikt voor zonnepanelen. In ieder geval de meeste huizen met een plat dak of een schuin dak gericht tussen het zuidoosten en zuidwesten. Als er maar geen objecten in de buurt staan die voor schaduw zorgen. Voor opwekken van zonne-energie kunt u ook kiezen voor andere oplossingen. Bijvoorbeeld een installatie op uw schuur, in uw achtertuin of elders op uw grond. Frisse Energie informeert u graag over de mogelijkheden.

Wat kosten zonnepanelen en wat leveren ze op?

U bepaalt zelf hoeveel u wilt investeren. Hoe meer u investeert, hoe hoger uw opbrengst zal zijn. U betaalt maandelijks uw energierekening, wanneer u zelf energie produceert verdient u dus geld. Met een rekenmodule berekenen wij graag wat uw investering op termijn oplevert.

Wat kost een zonnestroominstallatie?

Frisse Energie werkt met maatwerkoffertes. Bel of mail ons voor een gesprek met een van onze adviseurs.
Wat een zonnestroominstallatie precies kost, hangt af van:
Materialen: Kiest u voor goede prijs/kwaliteit verhouding of wilt u het beste van het beste met zeer lange garanties.
Dak: Hoogte, bereikbaarheid, obstakels, platdak of pannendak, etc, etc, …
Elektra: Waar komt de omvormer, hoe bereiken we de meterkast, zijn er aanpassingen noodzakelijk
Manuren: Hoeveel tijd is er nodig om uw wensen en eisen te realiseren

Wat is de terugverdientijd van zonnepanelen?

Wanneer u de kosten hebt terugverdiend, hangt af van een aantal factoren, zoals materiaalkosten, installatiekosten, elektriciteitsprijs en niet te vergeten het weer. Op basis van langjarige gemiddeldes voor het weer en aannames over de prijsstijgingen van energie komt de terugverdientijd uit op 5 tot 10 jaar. Soms kan het voor bedrijven nog gunstiger uitpakken.
Hierbij een voorbeeld voor een particulier:
Geheel verzorgde installatie van 8 zonnepanelen inclusief BTW teruggave geregeld door Frisse Energie. Dit arrangement kostte € 3.525,00. De BTW is teruggevorderd van de belastingdienst. In de onderstaande grafiek ziet u de kosten (oranje) afgezet tegen de opbrengst (groen). Het snijpunt is de terugverdientijd.Zoals gezegd zijn de aannames voor het berekenen van uw terugverdientijd belangrijk. Onze aannames zijn de volgende:
De prijs van de elektriciteit. De prijs van elektriciteit bedraagt begin 2015 ongeveer €0,24 per kWh (bron: CBS). Niemand weet zeker hoe duur elektriciteit over 5 of 10 jaar is. Volgens scenario’s van het Energie Centrum Nederland (ECN) zou de prijs in 2020 10% hoger kunnen liggen. De prijs per kWh kan ook stijgen als alle elektriciteitsgebruikers straks een opslag betalen, afhankelijk van het gebruik, voor financiering van de huidige Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Dat is een plan de minister van Economische Zaken, maar daarover bestaat op dit moment (begin 2015) nog onvoldoende duidelijkheid. Ook dit laten we buiten de berekening. Hoe hoger de prijs, hoe sneller u de aanschaf van uw zonnepanelen hebt terugverdiend.
Subsidie of fiscale voordelen. In de terugverdientijden die hierboven zijn berekend, is een eventuele subsidie van de overheid niet meegenomen. Ook laten wij eventuele fiscale voordelen voor uw bedrijf buiten de berekening. Krijgt u wel subsidie of kunt de aanschaf verrekenen met de belasting, dan verdient u sneller dan hier berekend uw investering terug. Wel hebben wij rekening gehouden met de huidige mogelijkheid om de BTW terug te vorderen bij de Belastingdienst. In het bovenstaande voorbeeld hebben wij deze dienst uitgevoerd.
Vergoeding voor overtollige elektriciteit ofwel saldering. Deze vergoeding is gelijk aan de prijs die u betaalt voor afname van elektriciteit, dus ongeveer €0,23 per kWh. U mag onbeperkt terugleveren aan het net voor dezelfde prijs als u zou moeten betalen als u stroom van uw leverancier afnam. Belangrijke restrictie is wel dat u niet meer mag terugleveren dan u zelf afneemt. Bij enkele leveranciers mag u meer terugleveren dan u zelf afneemt. Dit is vooral van belang voor mensen die veel zonnepanelen op hun dak plaatsen. Laat u adviseren welke leveranciers dit doen.
Financiering van de aankoop. Haalt u geld van uw spaarrekening en loopt u daardoor rente mis? Moet u een lening afsluiten voor de aanschaf en installatie van de panelen? Wat voor soort lening is dat (hypothecaire lening of persoonlijke lening) en welke rente betaalt u daarover? Kunt u de rente aftrekken van de belasting en zo ja tegen welk marginaal tarief? Dit is allemaal van invloed op de terugverdientijd van uw investering. De wijze van financiering van uw aankoop en de kosten hiervan laten wij buiten beschouwing. De rente is momenteel bijzonder laag, dus financiering kost voor de meeste mensen niet veel geld.
De opbrengst aan elektriciteit van de panelen is afhankelijk van het weer. Uw panelen hebben een vermogen, uitgedrukt in Wattpiek. Voor de werkelijke te verwachten opbrengst per jaar (uitgedrukt in kWh) hanteren wij de rekenkundige modellen van omvormerfabrikanten.

Kom ik in aanmerking voor subsidie?

Wat de mogelijkheden zijn voor subsidie verschilt per gemeente en per provincie. Frisse Energie is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en bekijkt de mogelijkheden per aanvraag. Bedrijven komen in aanmeking voor investeringsaftrek en soms nog andere belastingvoordelen. Zelfs zonder subsidie is zonne-energie een zinvolle investering. De Energiesubsidiewijzer geeft een indruk van de regelingen die in uw woonplaats gelden.

Kan ik geld lenen?

Er zijn diverse regelingen voor energiebesparende maatregelen en zonnepanelen.
Diverse gemeenten, provincies en de landelijke overheid hebben zeer gunstige leningen met dusdanig lage rente dat u vanaf dag één al bespaart op uw maandelijkse kosten. Hieronder een paar mogelijkheden.
Gemeente Arnhem
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Energiebespaarlening
Greenloans
Frisse Energie kan u van dienst zijn bij het onderzoeken of u in aanmerking komt voor een gunstige financiering.

Heb ik een vergunning nodig?

In de meeste gevallen heeft u geen vergunning nodig om zonnepanelen te plaatsen, in sommige gevallen echter wel. Grofweg komt het erop neer dat u geen vergunning nodig hebt wanneer de zonnepanelen op een dak komen en op andere plaatsen wel. Details staan in een document van de Rijksoverheid.

Wordt mijn woning meer waard met zonnepanelen?

Huizen met zonnepanelen zijn geliefd. Ruim 40% van de Nederlanders koopt liever een huis met zonnepanelen dan een huis zonder. Van de ondervraagden zegt zelfs een op de drie dat zij voor een huis met een zonnestroomsysteem ook zo’n € 4.000 meer willen betalen.
Dit blijkt uit een onderzoek van Motivaction, in opdracht van Natuur & Milieu.

Wat als ik mijn huis verkoop?

Ook de nieuwe eigenaar van uw huis kan profiteren van een lage energierekening. Door dit voordeel stijgt de waarde van uw huis. Wilt u de panelen meenemen? Ook dat is mogelijk.

Welke kleur hebben de zonnepanelen?

De meest verkochte zonnepanelen zijn zwart/antraciet met een zwarte lijst. Daarnaast levert Frisse Energie zonnepanelen met een transparante of gekleurde achtergrond. Ook de traditionele blauwe panelen kunt u nog bij Frisse Energie krijgen.

Wat is de opbrengst van een zonnepaneel van 300 Wp?

Gemiddeld genomen geldt dat een in Nederland opgestelde zonnestroominstallatie (tussen Zuidoost en Zuidwest) met een vermogen van 1 kiloWattpiek (kWp) een opbrengst kan genereren van 850 tot 1050 kilowattuur (kWh) elektriciteit per jaar (afhankelijk van de precieze ligging).
Dus een paneel van 300 Wp, levert ongeveer 0,95 x 300W = 285 kWh/jr.

Hoeveel panelen heb ik nodig om al mijn elektriciteit zelf op te wekken?

Dit hangt af van de hoeveelheid energie die uw huishouden verbruikt.
Voorbeeld:
Een huishouden met 3 personen verbruikt 3.605 kWh kWh per jaar (Bron: NIBUD 2018) . Deze waarde delen we door de gemiddelde opbrengst van een zonnepaneel van 300Wp (zie vorige vraag). Dit sommetje levert op: 3605/285 = 12 – 13 zonnepanelen.
Gelukkig zien wij steeds vaker dat huishoudens minder verbruiken doordat zij bewust met elektriciteit omgaan. Daarnaast leveren wij op dit moment zonnepanelen die veel meer energie kunnen opwekken.

Is het voordelig zonnepanelen te plaatsen die meer energie opwekken dan ik zelf gebruik?

Het is voor u niet gunstig meer te installeren dan u zelf verbruikt. U krijgt maar een zeer kleine vergoeding voor de energie die u meer terug levert aan het net dan u zelf verbruikt (6 à 7 cent).
In bepaalde gevallen kan het wel gunstig zijn. Bijvoorbeeld als u binnenkort elektrisch vervoer aan gaat schaffen of de stap maakt naar elektrisch koken of wellicht zelfs gaat voor een “full electric house”. Volgens ons de toekomst en wij kunnen dit reeds realiseren voor onze klanten.

Wat gebeurt er met elektriciteit die ik zelf niet nodig heb?

Wanneer u elektriciteit opwekt die u zelf niet meteen gebruikt wordt die teruggeleverd aan het net. Deze elektriciteit kunt u op een later tijdstip weer afnemen ‘om niet´. Dit heet salderen.

Welke prijs krijg ik voor de groene zonnestroom die ik teruglever aan het net?

Ongeveer 24 cent per kWh (Bron: CBS 2015)
Ongeveer 21 cent per kWh (Bron: milieucentraal 2018)

Is de zonnestroom uit deze PV-systemen goedkoper dan de (groene) stroom van het energiebedrijf uit het net?

Uw eigen stroom gebruiken is goedkoper, dan stroom van het net.  Teruggerekend over de economische looptijd van uw zonnestroominstallatie (25 jaar) kost een kWh ongeveer 8 – 12 cent. U betaalt op dit moment (begin 2015) minstens het dubbele en dat wordt waarschijnlijk alleen maar meer.
Update (eind 2018):
Teruggerekend over de economische looptijd van uw zonnestroominstallatie (25 jaar) kost een kWh ongeveer 6-8 cent. U betaalt op dit moment tot bijna het driedubbele ondanks dat de elektriciteitsprijzen zijn gedaald t.o.v. 2015.

Welke energiemaatschappij is voor mij het gunstigst?

Klimaatgids.nl heeft een mooi overzicht gemaakt. De complete vergelijking vindt u hier.

Hoe kan ik de opbrengst van mijn panelen volgen?

De omvormer is voorzien van een ethernet aansluiting. Zo kan Frisse Energie uw omvormer op uw router aansluiten en maakt de omvormer verbinding met het internet. De omvormer geeft zijn informatie regelmatig door aan een portal op het web. Via gratis monitoring-software op PC of smartphone kunt u het systeem zelf volgen.

Hoeveel werk heb ik zelf aan het plaatsen van zonnepanelen?

U bepaalt zelf hoeveel werk u wilt of kunt besteden aan het plaatsen van zonnepanelen. Frisse Energie neemt u graag werk uit handen en kan alles voor u regelen. Als u zelf onderdelen van het proces voor uw rekening wilt nemen is dat geen probleem. U kunt, mits u handig bent, panelen zelf leggen. U kunt bijvoorbeeld ook zelf subsidie aanvragen en afhandelen. Wellicht heeft u contact met een bevriende electro-installateur of kunt u werkzaamheden aan het electriciteitsnetwerk zelf uitvoeren.
Kleine installaties tot 600 Wp vragen weinig regelwerk en extra werkzaamheden. Dit is meestal prima zelf te organiseren en kost weinig tijd. Grotere installaties moeten voldoen aan allerlei wet- en regelgeving, bovendien zijn er een aantal interessante keuzes te maken. Dit kan veel tijd en aandacht vragen van vaak toch al overvolle agenda’s.

Welke merken zonnepanelen levert Frisse Energie?

Frisse Energie volgt kritisch welke fabrikanten de beste panelen leveren. Wij letten daarbij op kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid. Ons assortiment bestaat altijd uit topsegment kwaliteitsproducten aangevuld met producten die een erg goede prijs-kwaliteit verhouding hebben. Kijk voor up-to-date informatie over onze merken op de productpagina.

Uit welke landen komen de zonnepanelen van Frisse Energie?

Frisse Energie voert merken uit Amerika & Europa. Hier huizen onze beide topmerken Sunpower en Solarwatt. Deze panelen zijn het beste wat de markt te bieden heeft met de langste product- en opbrengstgaranties. SunPower produceert een groot deel van onze zonnepanelen in Frankrijk. SolarWatt heeft zijn productiefaciliteit staan in Dresden Duitsland.

Wat is een omvormer?

Een omvormer zorgt voor de omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom. Het is een kast die in uw woning geplaatst wordt, bijvoorbeeld in de meterkast of op zolder. De omvormer meet vaak ook de stroom die de panelen opwekken. De fabrikanten van omvormers waar Frisse Energie mee werkt, leveren allemaal een optie mee om de opbrengst via internet te monitoren. Soms geeft de omvormer de mogelijkheid om de opbrengst per zonnepaneel te optimaliseren. Deze omvormers zijn interessant wanneer de oriëntatie van de panelen ten opzichte van de zon verschilt of wanneer schaduw op een paneel of panelen valt. Kijk voor up-to-date informatie over onze merken op de productpagina.

Waarom kiest Frisse Energie voor omvormers van SMA en SolarEdge?

SolarEdge en SMA leveren de beste kwaliteit omvormers. Beide fabrikanten zijn marktleider in hun segment. Beide zijn daarnaast bezig met meer dan alleen omvormers. Zij spelen met diverse producten in op de trend van smarthomes en smartgrid.
SolarEdge biedt de beste mogelijkheden om de opbrengst van de installatie per paneel te optimaliseren. Monitoring is gratis en maakt complex onderhoud overbodig. Het goed functioneren kan met dit systeem van dag tot dag precies beoordeeld worden. Lees meer over de toepassing van SolarEdge in ons blogbericht “Schaduw en SolarEdge”.

Hoe lang gaat een omvormer mee?

Een omvormer is gedegen elektronica. Standaard garanties op omvormers variëren van 5 tot 12 jaar. Vaak gaat een omvormer vele jaren langer mee dan de garantietermijn. Net als ieder ander elektronisch apparaat dat u aanschaft.Toch is de vermogenselektronica in een omvormer kwetsbaar. Het helpt als deze in een constante temperatuur kan functioneren en voldoende ruimte heeft om te ventileren. Op een zonnestroominstallatie die 20-25 jaar mee zal gaan, moet men rekening houden met tenminste één keer vervangen van de omvormer.

Welk installatiemateriaal gebruikt Frisse Energie?

Behalve kwaliteitspanelen en een goede omvormer is het ook belangrijk dat het montage- en installatiemateriaal van goede kwaliteit is. Voor elk project selecteren wij de meest geschikte materialen. Elk project heeft zijn eigen kenmerken en is gebaat bij het juiste materiaal. Daarbij proberen wij onze producten zo lokaal mogelijk te betrekken. Dat is ons gelukt met leveranciers als Esdec, Besselink, Solinq, Schletter & Allimex.

Hoe lang gaat montagemateriaal mee?

Montagemateriaal is zeer sterk en duurzaam. Garanties op deze materialen zijn minimaal 10 jaar, tot soms wel 25 jaar. De montagematerialen die Frisse Energie gebruikt zijn van aluminium of RVS en zijn onverslijtbaar. Deze materialen houden de zonnestroominstallatie die geacht wordt 25 jaar mee te gaan, prima op zijn plaats.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op.