Visie

Frisse Energie ziet een vaste energieprijs vanaf de dag dat je zonne-elektriciteit gaat gebruiken. Hierdoor ontstaat onafhankelijkheid. Produceer zelf één van de belangrijke hedendaagse levensbehoeftes: elektriciteit.

Elektriciteit gaat een steeds grotere rol spelen in het leven van ons in de toekomst en ontwikkelt zich richting onze primaire energiedrager. Kijk bijvoorbeeld naar volledig elektrisch vervoer (trein, tram, auto, motor, scooter, …) elektrisch verwarmen, elektrisch koken en de veelheid aan elektrisch gereedschap of elektronische apparatuur.

Decentrale opwekking ofwel elektriciteitsproductie op of nabij eigen woonhuis of bedrijfspand is zo betrouwbaar als de zon zelf. Het kan nu al worden toegepast op kleine schaal voor particulieren en het MKB. Op grotere schaal voor agrarische bedrijven of nog groter voor coöperaties, wijken, dorpen en steden.

Een eenmalige investering koopt onafhankelijkheid en is ecologisch verantwoord.

Missie

Plezier in ons werk staat voorop!

Frisse Energie draagt uit door middel van raad en daad, dat iedereen verschil kan maken door zelf producent van groene elektriciteit te worden. Frisse Energie helpt met duurzame oplossingen de energietransitie. Dit doen wij door het plaatsen van zonnepanelen en implementeren van beproefde methodes voor opwekken van energie met behulp van de zon en andere hernieuwbare bronnen. Daarnaast werken wij aan innovatieve oplossingen voor warmte en zoeken nieuwe uitdagingen tot aan energie neutraal wonen & werken.

Doelen

Medemens blij maken met zonne-energie dat betrouwbaar, makkelijk en schoon is.
Uiteindelijk willen wij net zo veel energie opwekken door middel van zonne-elektriciteit als de Elektriciteitscentrale Gelderland kan opwekken. Dit is een kolengestookte elektriciteitscentrale in Nijmegen met een vermogen van 590 MW. Genoeg voor ongeveer 150.000 huishoudens.

Medemens blij maken met innovatieve oplossingen voor duurzaam (electrisch) verwarmen.
Uiteindelijk willen wij woonwijken bouwen, renoveren of inrichten die volledig energie neutraal zijn en waar de bewoners onafhankelijk zijn geworden voor hun energie voorziening. Doordat hun huis alle energie produceert die ze nodig hebben.