versie 2.2 | 2018-09-28

Het is onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en voor hoelang wij deze bewaren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Frisse Energie. U dient zich ervan bewust te zijn dat Frisse Energie niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere websites en bronnen.

Gegevens worden via een beveiligde (SSL) verbinding verstuurd en opgeslagen op eigen beveiligde servers van Frisse Energie en/of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere gegevens waarover wij beschikken.

Naam van verantwoordelijke en contactpersoon

Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Frisse Energie. Frisse Energie is verantwoordelijk voor de omgang met de door Frisse Energie verzamelde gegevens over u. Voor vragen of andere opmerkingen kunt u terecht bij Maarten Reichgelt, maarten@frisse-energie.nl.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten, bijvoorbeeld via een contactformulier, bij het schrijven van een review of het aanvragen van een offerte, verplichten wij u om uw voornaam, achternaam en email te verstrekken.

Contact- en offerteformulier

Wanneer u een inzending doet via het contact- of offerteformulier, verplichten wij u om uw voornaam, achternaam, email en telefoonnummer te verstrekken. Optioneel kunt u daarnaast uw bedrijf en adres opgeven, bij het offerteformulier is het adres echter ook verplicht. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst goed uit te kunnen voeren en gemakkelijk contact met u op te kunnen nemen. Gegevens die u via het contactformulier of de offerte-aanvraag invult, worden direct via email bij de juiste persoon afgeleverd en worden niet langer dan 2 weken binnen de database van de website bewaard. Wij hanteren deze bewaartermijn van 2 weken om eventueel gefaalde doorzendingen naar email op te vangen.

Reviewformulier

Wanneer u een inzending doet via het reviewformulier, verplichten wij u om uw naam en email te verstrekken. Optioneel kunt u de locatie van uw project hieraan toevoegen. Deze gegevens worden binnen de database van de website bewaard totdat u aangeeft deze te willen laten verwijderen. Wij behouden uiteraard graag de reviews van onze klanten.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Deze helpen ons bij te houden hoe de website wordt gebruikt (zie ook het kopje “Google Analytics” hieronder). Wanneer u een Youtube video tegenkomt op onze website, plaatst Youtube pas cookies wanneer u de video afspeelt. Helaas kunnen wij deze cookies niet helemaal voorkomen. Door een Youtube video af te spelen gaat u akkoord met het plaatsen van cookies door Youtube. Raadpleeg de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies worden geweigerd. Het is echter mogelijk dat sommige functies en/of services op onze, en ook andere websites, niet- of incorrect functioneren wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Google Analytics

Frisse Energie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en op basis daarvan onze diensten te blijven verbeteren. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten hierover aan Frisse Energie te kunnen verstrekken.

De aldus verkregen informatie over uw gebruik van de website wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres, dan wel de laatste 3 cijfers geanonimiseerd), overgebracht naar- en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Frisse Energie heeft dit zodanig ingesteld dat (vanaf de inwerktreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018) deze informatie niet langer dan 26 maanden wordt bewaard, tenzij dezelfde gebruiker binnen die termijn de website opnieuw raadpleegd, dan wordt de termijn gereset. Raadpleeg de privacyverklaring van Google voor meer informatie. Wij hanteren deze termijn van 26 maanden om trends in de analytische resultaten over het gebruik van onze website betrouwbaar te kunnen concluderen.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Frisse Energie heeft hier geen invloed op. Frisse Energie heeft Google geen toestemming gegeven om via Frisse Energie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Derden

Persoonsgegevens kunnen intern worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Ook kan informatie worden gedeeld met onze partners wanneer dit voor onze diensten noodzakelijk is. Het is onze verantwoordelijkheid dat deze partners zorgvuldig met uw gegevens omgaan zoals bepaald in elke verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben gesloten. Heeft u vragen hierover, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe een klacht in te dienen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het doel en het gebruik van– en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Frisse Energie
Snelliusweg 21
6827 DH Arnhem
026- 361 48 82
info@frisse-energie.nl
KvK: 71642390